shopping

Giftboxen van een persoon, een team of een organisatie in staat stellen de gewenste verandering te bereiken.

Om coach te worden is meestal een opleiding nodig, maar coaching is ook fundamenteel voor de benadering van coaching. Coaching zelf is noch intellectueel, noch extern gericht, maar het is een zeer persoonlijke ervaring die bewustwording in de coachingrelatie, verschuiving in het gedrag van de luisteraar (in de coachee) en de coach, en de verwachtingen van de lerende samenbrengt. De basisvorm van coaching is weten hoe de cliënt de ervaring ervaart, wat de coach in staat stelt er op de voor de cliënt meest gunstige manier mee om te gaan.

Coach worden

Het eerste wat een aspirant-coach moet doen, is nagaan wat voor soort ervaringen hij of zij anderen zal helpen te verwerken. Dit zijn meestal familie-, sport-, muziek-, gemeenschapszaken, enz.

Duidelijk professioneel gesteld, gaat coaching over het helpen van anderen om met succes het hoofd te bieden aan wat zij beschouwen als uitdagingen in hun leven, hun werk, of hun relaties. De uitdagingen kunnen intern of extern zijn, en typisch worden ze ervaren in de context van het heden en/of de toekomst en in reactie op actuele gebeurtenissen.

Er zijn geen verwachtingen van een coach bij coaching en geen verantwoordelijkheid tegenover een direct individu. Zoals bij vele hoogstaande beroepen is coaching een relatie met de cliënt, en is als zodanig zowel individuen als organisaties zorg verschuldigd. Als de cliënt betaalt, is de cliënt de enige persoon die verantwoordelijk is voor coaching.

Coach Extra Lees De Coach Handleiding

Een van de eerste dingen die een aspirant-coach zou moeten doen alvorens hem persoonlijk of telefonisch te ontmoeten, is te lezen wat coaching is. Naast de verschillende benaderingen van coaching, zal het de rollen van de coach belichten, evenals het inhuren van algemene autoriteiten aan wie de cliënt verantwoording kan afleggen voor resultaten.

Wat te zeggen tijdens een coaching sessie

Tijdens een coachingsessie luistert een coach en helpt de gecoachte alcoholisch om zijn of haar ervaring te verwoorden, zodat de coach het vanuit alle gezichtspunten kan bekijken, terwijl hij proactief nagaat of er mogelijkheden zijn om u ook te helpen. Er is geen oordeel, geen suggesties dat je het verkeerd hebt gedaan, of dat het coachingproces niets heeft opgeleverd. Er zijn geen doelen die bereikt moeten worden, bijna geen eisen voor verbetering.

De rol van de coach bestaat erin actief te luisteren en de juiste vragen te stellen. Meestal zult u verbaasd zijn over de antwoorden die u krijgt. Als de coach uw ervaring niet begrijpt, hebt u het recht om de kwestie te laten oplossen. Vaak zal hij u echter suggesties doen, of u doorverwijzen naar een specialist.

De coach nodigt uit tot feedback en ik moedig alle coaches aan om samen te vatten wat ze hebben gehoord.

De weg naar een succesvolle coach

Of u nu de training van een team gaat medecreëren, of coaching voor uzelf leuk vindt, dan is het belangrijk te erkennen dat coaching resultaatgericht is, resultaatgericht en resultaatgericht (waarbij er geen sprake kan zijn van mislukking). Coaching is resultaatgericht.

Coaching is resultaatgericht op de volgende drie manieren:

1. Training – de coach heeft de training bedacht om u succesvol te helpen bij het ontwikkelen van uw coachingsvaardigheden, uw prestaties en om u te helpen vaardigheden, vertrouwen en ervaring op te doen. Coaches evalueren de opleiding om na te gaan of ze oplevert wat overeengekomen en afgesproken was. Coachingevaluaties zijn bedoeld om u te helpen vaardigheden te ontwikkelen en u een gedragsverandering te laten ervaren, ze zijn uiteraard niet zo gedetailleerd als een evaluatieformulier, maar ze zijn een goed begin om u te helpen greep te krijgen op uw huidige capaciteiten, mogelijk uw hindernissen te leren kennen, snel vaardigheden of gedachten te verwerken.

2. Organisatorisch – de coach gebruikt zijn ervaring en creativiteit om een degelijke Anna andocked analyse te maken en een visuele voorstelling te geven die het leren gemakkelijk en pijnloos maakt.

3. Persoonlijk – de coach reikt een weg aan om als individu te leren tot een gesloten begrip van de ondernomen actie en om u te helpen het resultaat duidelijker te zien.

Sommige opleiders beoordelen ook hun vernietiging, omdat die misschien voor verbetering vatbaar is.

Lagere kosten voor minder contacten

Als u lid bent van een professionele coaching organisatie, zult u deze termen wel eens gezien hebben: prinses, mentor, executive, coach. In termen van kosten zijn ze minder dan een cent waard. Gewoonlijk verdient een coach ongeveer 100 dollar per uur en investeert hij 20 tot 30 minuten in een ‘live’ training waartoe u toegang hebt wanneer u maar wilt. Het is een zeer goedkope investering. En een die nog jaren van pas kan komen, omdat coaching je in staat stelt sneller dan ooit te leren. U kunt toegang krijgen tot een gratis nieuwsbrief opstuffpowercoaching.com

Coaching

Coaching gaat over het erkennen van iemands sterke punten, het zorgen voor individuele behoeften, over steun en aanmoediging. Hoe zou u liever geholpen worden?

Lees meer:

Wellness pakketten

Verse thee kopen